Werkwijze

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Psychologenpraktijk Sana met een verwijsbrief van uw huisarts. Dan belt u onze praktijk tijdens het telefonisch spreekuur op het nummer 06-58012934 op dinsdag en woensdag van 12 uur tot 13 uur. We zullen u dan een aantal korte vragen stellen over uw klachten en uw zorgverzekering. Het is handig als u hiervoor het polisnummer van uw verzekering bij de hand hebt. Wij maken dan een afspraak voor het eerste intakegesprek.

Bent u verwijzer? Zie dan "voor verwijzers".

Intake

De intake bestaat in ieder geval uit twee gesprekken. Het doel van de intake is om met u kennis te maken en een beeld te krijgen over uw klachten of waar u mee worstelt. We kunnen daarbij gebruik maken van een telefonische tolk. Het is mogelijk om een naaste (partner, kind of andere belangrijke persoon) mee te nemen naar het gesprek. 

Na de intake volgt een adviesgesprek waarin we gezamenlijk een behandelplan opstellen. Hierin staat waar we samen aan gaan werken.

Behandeling

We bieden zorg in de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ aan (jong)volwassenen met psychische problematiek die:

  • inzicht willen in hun patronen en deze tot ontwikkeling willen brengen
  • last ondervinden ten gevolge van vlucht, migratie en/of adoptie
  • trauma-, stemming en/of angstklachten hebben
  • last hebben van identiteitsproblemen
  • een dubbele identiteit hebben; een identiteit die ontleend wordt aan hun oude én nieuwe omgeving. Dat kan vanuit migratie en vlucht alsook na een ingrijpende verandering van studie, werk, sport en een sociale rol
  • moeite hebben om hulp te vragen voor psychische klachten door bijvoorbeeld opvoeding en/of culturele achtergrond

We werken zowel klachtgericht als betekenis- en inzichtgevend, met de intentie om vasthoudende klachten en patronen in beweging te brengen. Samen met u zorgen we voor een behandeling die past bij uw klachten en hulpvragen. We maken daarbij gebruik van cognitieve gedragstherapie en verschillende vormen van traumabehandeling waaronder EMDR. Ook bieden we inzichtgevende psychotherapie in de vorm van persoonsgerichte therapie en schematherapie. 

Drie maanden na de start van de behandeling volgt een evaluatiegesprek waarin we gezamenlijk zullen stil staan bij het verloop en effect van de behandeling. Deze evaluatiemomenten komen geregeld terug in de behandeling om er voor te zorgen dat we effectief blijven (samen)werken aan uw herstel.

Wij bieden geen zorg aan kinderen en jeugdigen (beneden 18 jaar), aan mensen waarbij verslavingsproblematiek een grote rol speelt of wanneer er sprake is/vermoedens zijn van een autisme spectrum stoornis, psychotische stoornis en/of ernstige ontregeling (crisis).

Crisis
Mocht u buiten onze werktijden (acuut) hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de huisartsenpost.

Afmelden en no show

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij geen afmelding of wanneer de afspraak wordt geannuleerd binnen 24 uur voor de afspraak wordt €50,00 euro in rekening gebracht in verband met de al gereserveerde tijd. U kunt dit niet declareren bij de zorgverzekeraar. Zie voor de betalingsvoorwaarden. Afmelden kan door de voicemail in te spreken via het nummer 06-58012934.

Tarieven & Vergoedingen

Sinds januari 2022 wordt de GGZ bekostigd vanuit het zorgprestatiemodel. Voor meer informatie hierover zie https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Voor 2024 hebben beide behandelaren van de praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars:

  • Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, ProLife)
  • Menzis (Ander Zorg, Hema, DinkDink)
  • ASR (Ditzo), Eno (Salland), Eucare (Aevitae, care4life)
  • DSW (Stad Holland en In Twente)

Als u verzekerd bent bij bovenstaande zorgverzekeraars én er is sprake van een diagnose volgens DSM-5, dan wordt uw behandeling bij ons vergoed en declareren wij uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. Uw diagnose wordt tijdens de intake in overleg met u vastgesteld. Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) is het tarief in 2024 € 131,82 per sessie van 45 minuten (diagnostiek). Een verwijzing is dan niet nodig.

Met de overige zorgverzekeraars heeft de praktijk geen contract afgesloten. Dat betekent dat u zelf eerst de maandelijkse rekening betaalt, gebaseerd op een sessietarief van de NZA. Via restitutie krijgt u afhankelijk van uw polis 60 tot 100% van uw zorgverzekeraar vergoed.

Let op: in alle gevallen betaalt u wel eerst uw eigen risico.

Locatie

Burgemeester Falkenaweg 54

Ruimte 1.14

8442 LE Heerenveen

Telefonisch spreekuur

Telefoonnummer: 06-58012934

Dinsdag: 12 uur tot 13 uur

Woensdag: 12 uur tot 13 uur