Verwijzen
Verwijzen kan door middel van het verzenden van een verwijsbrief in Zorgdomein. Daarna kan de client zelf met ons contact opnemen om een eerste afspraak in te plannen. Graag in de verwijsbrief vermelden of het wenselijk is om gebruik te maken van een telefonische tolk.

Voor wie?
Psychologenpraktijk Sana biedt zorg in zowel de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ. De praktijk richt zich op de (cultuursensitieve) diagnostiek en behandeling van (jong)volwassenen met onder meer angst-, stemmings- en traumagerelateerde klachten. Ook wanneer er sprake is van (identiteits)problematiek bijvoorbeeld ten gevolge van migratie, vlucht, adoptie of na een ingrijpende verandering van werk, studie en/of sociale rol kan iemand bij ons terecht.  Wij bieden diverse psychotherapieën zoals schematherapie, persoonsgerichte psychotherapie en cognitieve gedragstherapie. Daarnaast maken we ook gebruik van verschillende traumagerichte behandelmethoden zoals EMDR, Narratieve Exposure therapie (NET) en Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP). 
De gesprekken kunnen zonder tolk worden gevoerd in het Nederlands, Engels en Swahili. Voor andere talen is het voor ons geen probleem om een telefonische tolk in te schakelen. 

Telefonisch spreekuur
Twijfelt u over een verwijzing? Wij zijn voor overleg bereikbaar op het telefonisch spreekuur via het nummer 06-58012934 op dinsdag en donderdag van 12 uur tot 13 uur.